GEODEETILINE ALUSPLAAN

VAATA PROJEKTE

GEODEETILINE ALUSPLAAN

Topogeodeetiliste tööde eesmärgiks on saada alusplaan, mis on vajalik maa-ala edasiseks planeerimiseks. Näiteks detailplenaaringute koostamiseks, ehitusprojektide koostamiseks jne. Meie poolt koostatud geodeetilised alusplaanid on kindlasti mõõdistatud, kokkulepitud trasside andmed on kontrollitud. Samuti saame alusplaani koostamise käigus uurida kaevude tehnilised andmed, täpsustada looduses kaablite asukohtasid ning kanda see info kõik vormistatud alusplaanile. Koostame maapinna 3D mudeleid (DTM), et edasine vertikaalplaneerimine oleks lihtsam ja välistaks vigade tekkimist. Geodeetilise alusplaani valmimisele aitab kaasa mitmed profesionaalsed geodeedid, kes omavad “Geodeet” kutsetunnistust ning omavad pikaajalist praktilist kogemust. Samuti teeme koostööd mitmete kohalike omavalitsustega kui ka erinevate ministeeriumitega. Oleme oma töös nii kindlad, et tegeleme enda koostatud töödega ka peale töö valmimist e. alati võib meie poole pöörduda kui on asjaolud täpsustunud või on selginenuid täpsemaid andmeid. Alati anname nõu ja konsulteerime, mis on mõistlik teha, et saavutada tulemuslik eesmärk.

projektid

PROJEKTID

projektid