PUNKTIPILV

VAATA PROJEKTE

PUNKTIPILV

Kõige informatiivsem mõõdistamise meetod tänapäeval. Punktipilve on võimalik kasutada detailsete mõõdistamiste tegemiseks ning sellest on võimallik teha detailsed lähtematerjalid projkteerimiseks.Punktipilv on ruumiliselt laiali olevate punktide kogum, milles igale punktile on määratud ruumilised koordinaadid.Tavaliselt on igal punktil kolm koordinaati: X, Y ja Z.Olemasolevaid objekte mõõtes saadakse mõõtmiste andmetest kokku punktipilv. Näiteks laserskaneerimise tulemiks on punktipilved, millest töötluse käigus saadakse vajalikud mudelid ja muud andmed. Laserskanneriga andmete kogumise käigus määratakse igale punktile asukoht X,Y ja Z koordinaatidega ning töö tulemusena saadakse punktipilv, mida vastavalt vajadusele edasi töödeldakse. Meil on kasutuses professionaale tarkvara ja riistvara, et saada parim tulemus mõõdistamise tulemusest. Meie kasutam Faro laserskannereid, millega on võimalik teha nii värvilisi punktipilvesid kui ka mustvalgeid. Punktipilvesid edastame vajalikus formaadis, kas puhastatult või puhastamata, kas offline kasutamiseks või siis online kasutamiseks. Kõikide edasiste andmete saamiseks on kõige aluseks punktipilv, mis arhiveerib hetke olukorra, mida saab ka tulevikus vaadata ja neid andmeid uuesti kasutada. Väga vajalikuks on osutunud punktipilv raskesti ligipääestavatesse kohtadesse või objektidel millele on juurdepääs piiratud ( kauged objektid, valvatavad objektid jne) Me omame 3 aastat kogemust laserskaneerimises ning pidevalt oleme kursis uute lahendustega ning arendame punktipilve kvaliteeti edasi.

Ava punktipilv ja vaata seda lähemalt

projektid

PROJEKTID

projektid